Subsidie voor werken aan de Dommel goedgekeurd. - 24/01/2014

header subsidie Bergske

De watering De Dommelvallei ontvangt subsidie voor enkele waterbeheerprojecten aan de Dommel.
Te Peer aan ’t Bergske (Linde Peer) zal een vistrap gebouwd worden, gecombineerd met enkele vispaaiplaatsen en een micro-meandering.
Tevens zullen er in het brongebied van de Dommel (Peer-Siberië) stuwtjes geplaatst worden zodat het hemelwater lokaal beter wordt vastgehouden en meer tijd heeft om te infiltreren.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, heeft hiervoor een subsidie van 100.000 € voorzien. Het provinciebestuur betaalt 15´% van de werken.

De werken passen in de nieuwe visie inzake waterbeheer waarbij aandacht wordt gegeven aan de bevordering van de biodiversiteit en het oplossen van vismigratieknelpunten. Ook aan het belangrijke principe van water bergen, vasthouden en dan pas afvoeren wordt voldaan.