Studiedag Participatie in het waterbeheer - 03/05/2011

Datum: dinsdag, 31 mei 2011


Tijdstip: 9u tot 16u30


Locatie: Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3920 Neerpelt

In 2003 werd met het decreet Integraal Waterbeleid het startschot gegeven voor een nieuwe, integrale benadering van het waterbeleid.

Het integraal waterbeleid berust op een nauwe samenwerking en een brede participatie van burgers, sectoren en administraties.

Betrokkenheid wordt als essentieel beschouwd om vertrouwen en draagvlak te creëren, om op een efficiënte manier programma’s te ontwikkelen en om ze tot een goed einde te brengen. Bovendien geeft het de kans om van elkaar te leren en informatie, gegevens en ervaringen uit te wisselen.

Deze studiedag gaat in op de achtergronden, doelen en valkuilen van participatieve methoden. Aan de hand van theorie en praktijkcases wordt inzicht gegeven in de aspecten die bij participatie een rol spelen.

Programma

 • 9u - Onthaal en koffie
 • 9u30 - Verwelkoming en inleiding Johan Hillen, voorzitter watering De Dommelvallei
 • 9u40 - Situering van participatie in het decreet Integraal Waterbeleid Jan Vanvelk, bekkencoördinator Demerbekken
 • 9u55 - Wat kunnen we bereiken met participatie in het integraal waterbeheer?Jan Van Damme, Katholieke Universiteit Leuven
 • 10u10 - Case Beekrandenbeheer in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek Annelies Gorissen,watering De DommelvalleiBeekranden zijn 6 meter brede grasstroken tussen het landbouwareaal en de waterloop. Door de aanleg van bufferstroken verbetert de waterkwaliteit en neem de biodiversiteit in de rand toe. Landbouwers sluiten hiervoor vrijwillig een beheerovereenkomst af gedurende 5 jaar.
 • 10u40 - Pauze
 • 11u - Case Erosiebestrijding Karel Vandaele, Provinciaal Steunpunt Land & WaterVia een aangepaste mix van ‘grote’ en ‘kleine’ ingrepen wordt getracht de toenemende landerosie in het zuiden van Limburg aan te pakken. Daarbij wordt voorrang gegeven aan bovenstroomse ingrepen in samenwerking met landbouwers, zoals grasbufferzones en aarden damconstructies met erosiepoelen.
 • 11u20: Case Onze Dommel Eddy Kesters, watering De DommelvalleiHet project Onze Dommel is gericht op hoe we samen de biodiversiteit in en rond de Dommel kunnen bevorderen. Landbouwers, natuurliefhebbers, bewoners en de watering onderzochten waar er verbeteringswerken mogelijk zijn en stelden samen een concreet actieplan op.
 • 11u40: Case Mooi water Martin Bouwman,Waterschap De DommelMooi water houdt in dat mensen, zowel inwoners van stad en platteland als toeristen, kunnen genieten van het water. Bij inrichtingsprojecten wordt daarom in overleg met gemeenten, terreinbeheerders, landbouw en belangenorganisaties ruimte geboden aan recreatiemogelijkheden, landschap en cultuurhistorie.
 • 12u: Reflectie over de cases Jan Van Damme, Katholieke Universiteit Leuven
 • 12u15: Vraagstelling Moderator: Eddy Kesters, watering De Dommelvallei
 • 12u35: Broodjeslunch
 • 13u35: Excursie HagevenDe voorbije jaren zorgden verschillende organisaties voor een grondige herinrichting van het Hageven. Tijdens een wandeling onder leiding van Natuurpuntgidsen nemen we een kijkje bij de uitgevoerde werken en voorzien de betreffende organisaties ons van een woordje uitleg.Het Hageven is één van de waardevolste natuurgebieden in Vlaanderen en is bekend voor zijn unieke heide- en venvegetaties. Samen met de Plateaux (Nl) vormt het Hageven een grensoverschrijdend natuurgebied van 550 ha. De Dommel baant zich een weg langs dit prachtige natuurlandschap.

  In de tweede helft van de vorige eeuw werd de Dommel rechtgetrokken met het oog op een snellere afvoer en een betere ontwatering van de valleigronden. Door deze rechttrekking verminderde de structuurkwaliteit van de waterloop en verlaagde het grondwaterpeil in het omliggende natuurreservaat. Om dit te herstellen, legde de VMM tien historische meanders opnieuw aan. Het is het grootste project aangaande beekherstel van Vlaanderen.

  De provincie Limburg vormde met steun van de Vlaamse Overheid een voormalige visvijver om tot amfibiepoel. Een nabijgelegen moerasgebied werd opgewaardeerd tot broedgebied en in de Smommerssloot werden twee vispassages aangelegd zodat vissen er kunnen paaien.

  Dankzij het Life-project Dommeldal werden er door Natuurpunt Corsicaanse dennen gekapt, ten voordele van heidevegetatie. De oevers van de Gemeentevijver, een oude visvijver, werden afgeschuind. Verdroogde vennen werden hersteld en het Dommelmoeras werd heringericht.

  Maar het beekdal van de Dommel is een afwisselend landschap, waarvan ook een deel cultuurgrond is. Zowel langs de Dommel als langs verschillende zijbeken werden door de watering De Dommelvallei beekranden aangelegd tussen het landbouwperceel en de waterloop. Dat komt niet alleen de waterkwaliteit ten goede, maar ook de biodiversiteit.

 • 16u: Afsluitende receptie

Inschrijven

 • Deelname aan deze studiedag is gratis.
 • Inschrijven gebeurt bij voorkeur via e-mail aan annelies@wateringdedommelvallei.be.
  Gelieve uw naam, organisatie en adres te vermelden.
 • Het is mogelijk om per dagdeel in te schrijven.
 • Inschrijven kan tot 24 mei 2011.

Bereikbaarheid

Adres: Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3920 Neerpelt

Met de trein:
Neem de trein naar het station van Neerpelt. Aan het station van Neerpelt vertrekken de buslijnen 742, 743, 744, 745 die de haltes 'sportcentrum' en 'Dommelhof' passeren.

Vanuit het station van Neerpelt kan je ook te voet naar het Dommelhof. Via de Stationstraat kom je in het centrum van Neerpelt. Op het Marktplein volg je de Hoekstraat die aan het kruispunt met de Fabriekstraat verdergaat in de Toekomstlaan. Het Provinciaal Domein Dommelhof ligt 50 meter verderop aan je linkerzijde. De wandeling duurt ongeveer 25 minuten.

Met de auto:
Er is voldoende parkeergelegenheid aan het Dommelhof.

Meer informatie

Watering De Dommelvallei
Annelies Gorissen
Industrieweg 8 bus 2
3990 Peer
T 011 61 17 56
E annelies@wateringdedommelvallei.be