Ruimingswerken beginnen - 15/09/2014

header ruiming3

Het wateragentschap Noordwest-Limburg begint eerdaags met het ruimen van waterlopen en grachten. Om wateroverlast te voorkomen ruimt het wateragentschap jaarlijks de waterlopen en wordt het zwerfvuil en verwijderd.  Dit gebeurt met machines.  In moeilijk toegankelijke gebieden worden bosmaaiers gebruikt.

Het aannemingsbedrijf J. Van de Ven uit Someren (NL) voert de werken. De aannemer heeft hiervoor een wettelijk toegang tot de waterloop en mag de ruimingsresten neerleggen op de oever. De planning van werken is te volgen op de website van de watering: www.wateringdedommelvallei.be

Voor eventuele klachten of verzoeken kan men zich richten tot de watering De Dommelvallei (0478/435355)