Project “Samenwerken rond bestrijding van invasieve exoten” voorgesteld - 08/09/2012

De watering De Dommelvallei, RLLK, RLKM en LISRO  gaan de komende jaren samen met verschillende gemeenten enkele invasieve exoten bestrijden. De watering de Dommelvallei neemt in dit project de bestrijding van de watergebonden exoten voor haar rekening. Vooral de gebieden rond De Dommel en de Bollisenbeek zullen aangepakt worden. Informatie over het gebied, de bestrijdingsmethode en de resultaten vindt u verder op onze website onder de rubriek “projecten”.

Andere exoten die aangepakt zullen worden door de Regionale landschappen en Lisro zijn de Amerikaanse Vogelkers en de Japanse Duizendknoop.

Het project kwam tot stand met de financiele hulp van leader (Europa en Vlaanderen) en de provincie Limburg.