Op zoek naar oergrond voor kunst aan de Dommel - 09/08/2013

header oergrond

Op vrijdag 9 augustus gingen watergraaf Peter Glas en wethouder Tossy de Man naar de oorsprong van de Dommel op zoek naar oergrond.

Waterschap De Dommel laat in samenwerking met EuroLandArt twee kunstwerken maken: één door de Boxtelse kunstenaar Marten Groen voor de oplevering van het project Dommel door Boxtel en één voor het 150 jarig bestaan van Waterschap De Dommel, door kunstenares Hester Pilz uit Oirschot.

De twee kunstwerken staan in relatie met elkaar: het kunstwerk van Pilz komt bij de oorsprong van de Dommel in België en het kunstwerk van Groen in Boxtel. Aan Hester Pilz is gevraagd een verbindend concept te ontwikkelen voor beide kunstwerken. Pilz kwam uit op de gedachte van de ‘oergrond’, een begrip dat letterlijk en figuurlijk opgevat kan worden. Letterlijk verwijst het naar de harde, ijzerhoudende grondlagen, die in vroeger tijden uit de bodem van de Dommel verwijderd zijn. Het begrip roept ook de gedachte op aan de oorsprong van de rivier. De tekst op het beeld in Boxtel luidt dan ook: ‘Alles heeft een oorsprong’. Om de verbinding te symboliseren wordt in het kunstwerk in Boxtel oergrond van de Dommel in België verwerkt.

Oertocht 9 augustus
Vrijdagmiddag 9 augustus gaan watergraaf Peter Glas en wethouder Tossy de Man samen met de twee kunstenaars op ‘oertocht’ naar Peer in België. Onder toeziend oog van Johan Hillen, voorzitter van de Belgische Watering De Dommelvallei, verzamelen zij de oergrond. De kunstenaars symboliseren met deze oergrond: oorsprong, puurheid, schone grond en schoon water. Daar waar de Dommel ontspringt is het water puur en schoon. Het waterschap werkt er hard aan om het water in de Dommel schoon te maken en schoon te houden, van de Belgische grens tot Den Bosch.

Kunstwerk Hester Pilz aan Belgische Dommel
In de buurt van Peer in België begint de Dommel. In overleg met de Belgische waterbeheerders wordt een geschikte locatie gezocht voor het kunstwerk van Hester Pilz dat in het teken staat van 150 jaar Waterschap De Dommel.

Beeld Marten Groen in poel bij waterschapshuis
In één van de twee poelen tussen de Dommel en het kantoor van Waterschap De Dommel krijgt het beeld van Marten Groen een plek. Het beeld wordt gemaakt van cortenstaal, materiaal waar Groen veel mee werkt. Bijzonder is dat bij de herstelwerkzaamheden aan de Dommel in het centrum van Boxtel eveneens cortenstaal is verwerkt.

Onthulling
Het beeld in Boxtel wordt onthuld op 22 september bij de officiële oplevering van het project Dommel door Boxtel op Zondag Waterdag.

Het kunstwerk in België wordt eind van dit jaar, in ieder geval nog in 2013 het jaar van het 150-jarig bestaan van Waterschap De Dommel, onthuld.