“Onze Dommel +” goedgekeurd - 31/07/2012

Afbeelding onze dommel

Het participatieproject “Onze Dommel” is bijna afgerond. In dit project werd het waterbeheer van de Dommel mede bepaald door bewoners, landbouwers en natuurverenigingen. Enkele voorstellen werden al te velden uitgevoerd.

Het projectidee, nl. door participatie het waterbeheer vorm geven, kende veel bijval. Daarom werd, samen met de provincie Limburg, de stad Peer, werkgroep Isis vzw en Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer bij het Provinciaal Natuurcentrum een aanvraag ingediend voor de verderzetting van het project: Onze Dommel+.

Inmiddels werd het project goedgekeurd en voorziet de provincie een toelage van 13.540 €.

Terwijl het project “Onze Dommel” de krachtlijnen van het waterbeheer vastlegde, wil de watering nu een concreet herinrichtingsproject op participatieve wijze uitwerken. Er wordt gedacht aan de bouw van de vistrap aan ’t Bergske te Peer.

Ook zullen nog enkele kleine werken kunnen uitgevoerd worden.