Noordlimburgse waterbeheerders op werkbezoek in Nederland. - 23/08/2012

peel

De watering De Dommelvallei organiseerde op 22 augustus een bezoek aan het Nederlandse Waterschap Peel en Maasvallei.

In 1999 startte het waterschap met de sanering en herinrichting van de Tungelroysebeek. Over een totale lengte van 30 kilometer werd in 12 jaar gefaseerd gewerkt aan het terugbrengen van oorspronkelijke meanders, verwijderen van verontreinigde grond, aanpassen van het waterpeil en verbetering van de leefbaarheid en recreatieve mogelijkheden.

Het unieke aan dit grote beekherstelproject is dat de gronden verworven werden op vrijwillige basis. Voor de uitvoering van de werken is er een breed maatschappelijk overleg gepleegd met de omwonenden, landbouwers en natuurverenigingen.

Deze integrale en participatieve aanpak was ook de basis van het project ‘Onze Dommel’ van de watering De Dommelvallei.

Meer info over het project en het waterschap vind je op hun website www.wpm.nl