Maaiwerken aan waterlopen starten 26/10/2018 - 26/10/2018

autocor

Het wateragentschap Noordwest-Limburg is gestart met het maaien van de waterlopen. Samen gaat het over ongeveer 250 km beken en grachten verspreid over de gemeenten Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt en Peer. Met speciale machines wordt de begroeiing op de taluds en in de bodem afgemaaid. Tevens worden takken, zwerfvuil en omgevallen bomen verwijderd. Om de werken uit te voeren heeft de aannemer het recht van doorgang op een strook van 5 meter langs de waterloop. Op deze strook mogen ook de maaisels gelegd worden. Indien je het maaisel wil afvoeren kan je hiervoor contact opnemen met het wateragentschap. De werken worden uitgevoerd met aangepaste machines zodat spoorvorming zoveel mogelijk wordt voorkomen. De machinale werken worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf J. Van de Ven uit het Nederlandse Someren. In de natuurgebieden worden de beken door het personeel van de Watering handmatig gemaaid.
U kunt de planning van de ruimingswerken volgen op www.wateringdedommelvallei.be
Contact:
Wateragentschap/Watering De Dommelvallei: 0478/435355