Hermeandering van de Dommel en de Kleinbeek 30/12/2015 - 30/12/2015

foto nieuws

In het najaar van 2016 zal de Dommel en de Kleinbeek ter hoogte van de Dijkerstraat (gebied Mullemer Bemden) een ander uitzicht krijgen. Onlangs zijn er linten en markeringen op bomen aangebracht die het nieuwe tracé van de Dommel aanduiden.

Door deze werken zal de structuur van de Dommel verbeteren om zo de fauna en flora meer kansen te geven. Daarnaast zal er ook een overstromingsgebied gerealiseerd worden.

De kosten van deze herstelwerken worden geraamd op 200.00 €.  Hiervoor kunnen we beroep doen op subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij (75%), de Provincie en het Agentschap voor Natuur en Bos.