Hermeandering van de Dommel en de Kleinbeek 10/02/2015 - 10/02/2016

foto homepage hakwerken

Zoals eerder vermeld zal het gebied van de Dommel en de Kleinbeek ter hoogte van de Dijkerstraat een ander uitzicht krijgen in het najaar van 2016. Ter voorbereiding van deze werken wordt momenteel het tracé van de Dommel vrijgekapt. Deze werken zullen ongeveer 4 weken duren.