Geslaagde demonamiddag samengestelde peilgestuurde drainage - 10/04/2014

header peilgestuurde drainage

Woensdag 2 april kwamen verschillende Kempense landbouwers en andere geïnteresseerden kijken naar de drainagemachine van drainagebedrijf Rutten bij melkveehouder François Achten in Neerpelt. Eerder die week was de machine al aan de slag in Peer. Twee andere percelen, in Bocholt en Hamont-Achel, zullen volgen in het najaar. Op alle vier de percelen zal het systeem van samengestelde peilgestuurde drainage worden aangelegd.

Zowel de aanleg van de samengestelde peilgestuurde drainage als de aanleg van een stuw konden de aanwezigen bekijken op het veld. De gedeputeerde van landbouw en plattelandsbeleid, mevrouw Inge Moors, legde in haar toespraak de nadruk op het belang en het nut van het project. De draineur, landbouwer François Achten en regiocoördinator van het agrobeheercentrum Eco² Michaël Vanbriel gaven uitleg en beantwoorden vragen. Het zonnige weer maakte het plaatje compleet om van een geslaagde namiddag te kunnen spreken.

Het initiatief kadert in het LEADER-project ‘Kempense landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer’, gecoördineerd vanuit het agrobeheercentrum Eco² in samenwerking met de watering De Dommelvallei. Het Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling (LEADER) voorziet samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Neerpelt, Peer, Lille en Kasterlee in de financiering.