De nieuwe stagiair Toon van Alphen - 23/12/2013

header toon

Toon van Alphen is 22 jaar en afkomstig uit Oirschot naast Eindhoven. Hij volgt de opleiding ‘Tuin en Landschap management aan de ‘HAS-Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Momenteel zit hij in het derde leerjaar en hij komt hier voor minimaal 10 weken stagelopen. Tijdens zijn stage draait hij mee met het project ‘Hermeandering Dommel aan Gerismolen’ waarbij hij gaat kijken naar de probleemstelling en de mogelijke oplossingen van dit project. Hieruit zal in later stadia een passende oplossing worden opgesteld. Voor meer informatie over dit project kijkt u op onze site naar ‘Leer meer over onze projecten’ vervolgens staat het onder ‘Projecten’. Tijdens deze stage zijn de leerdoelen het inwinnen van benodigde infarmatie en planvormen. Hierbij zal een beheerplan worden opgesteld met een verfijnde visie van het gebied.