Belastingheffing 20/10/2017 - 20/10/2017

Indien u meer dan 1 ha eigendom heeft binnen het gebied van de watering ontvangt u jaarlijks een aanslagbiljet. De aanslagvoet bedraagt 10 € per hectare.
Bij de opstelling hiervan wordt gebruik gemaakt van de gegevens verstrekt door het kadaster. Jaarlijks worden de kadastergegevens opnieuw ingelezen zodat de verstrekte gegevens up-to-date zijn. Voor 2017 is de eigendomstoestand van 01/01/2017 ingelezen.
Vanaf dit jaar worden de belastingen opgesteld aan de hand van een nieuw computerprogramma WTax genaamd, waardoor we te werk kunnen gaan met up-to-date gegevens en u nog beter van dienst kunnen zijn.