Project Beekrandenbeheer genomineerd voor Beste Plattelandsproject 2010 - 13/10/2010

In het voorjaar van 2010 lanceerde het Vlaams Ruraal Netwerk de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject 2010’. Hierbij gaan ze op zoek naar de beste plattelandsprojecten en –activiteiten in Vlaanderen, gesubsidieerd via het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II). Na de provinciale selectie selecteerde de internationale jury per thema de 5 beste projecten voor gans Vlaanderen.

In het thema ‘Zorg voor natuur en biodiversiteit’ werd ook het project ‘Beekrandenbeheer in het stroom gebied van de Dommel en de Warmbeek’ geselecteerd. De doelstelling van dit project is aaneengesloten bufferstroken te realiseren tussen het landbouwareaal en de waterloop waardoor de biodiversiteit in de beekrand toeneemt en de waterkwaliteit in de waterloop verbetert. Tussen 1 oktober en 15 december kan iedereen stemmen op zijn favoriet op de website http://lv-vlaanderen.be/vrnwedstrijd. De winnaars worden op 14 januari 2011 bekend gemaakt op de landbouwbeurs Agriflanders.

Stem op ‘Beekrandenbeheer’ als Beste Plattelandsproject 2010 (thema 2) op http://lv-vlaanderen.be/vrnwedstrijd