Algemene Vergadering 28/02/2018 - 26/02/2018

Op woensdag 28 februari aanstaande vindt de Algemene Vergadering van de watering "De Dommelvallei" plaats om 20.00 uur in ontmoetingscentrum Den Tichel, Sint-Trudostraat 76 te Wijchmaal.

Agenda:
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Naamafroeping van de aanwezigen
3. Verslag vorige Algemene Vergadering
4. Rekening dienstjaar 2017 (zie achterzijde)
5. Belastingen 2018
6. Begroting dienstjaar 2018
7. Verkiezingen
- beheerraadsleden (5 kleine helft – 1 grote helft)
- verkiezing voorzitter
- verkiezing ondervoorzitter
8. Werken 2018
• Ruimingen
• Hermeandering Bollisenbeek
9. Rondvraag