Algemene vergadering 12/03/2015 - 04/04/2015

Op donderdag 12 maart jl. vond om 20.00 uur de Algemene Vergadering van de watering “De Dommelvallei” plaats in de Raadzaal van ’t Poorthuis te Peer.

Iedereen die meer dan 3ha eigendom bezit binnen het gebied van de watering is bij wet lid van de algemene vergadering en wordt hiervoor officieel uitgenodigd.  Dit zijn momenteel 121 eigenaars.  Bovendien zijn zij stemgerechtigd bij de verkiezing van de  beheerraadsleden, hetgeen een agendapunt was bij deze vergadering (zie ‘Agenda’).

Als gastspreker werd Frank Elsen van de Bodemkundige Dienst van België uitgenodigd.  Deze dienst onderzocht in samenwerking met landbouwers de oorzaken van de slechte waterkwaliteit in de omgeving van de Horstgaterbeek (Bree-Kinrooi). Hierbij kwam niet enkel de bemestingsproblematiek aan bod maar werd het gehele watersysteem (grondwaterstromen, peilgestuurde drainage, …) bij het onderzoek betrokken. Ook de landbouwers in het gebied leverden boeiende informatie. Belangrijk is dat de ervaringen uit dit project in andere gebieden van nut kunnen zijn.

Agenda:

1. Welkomstwoord van de voorzitter

2. Naamafroeping van de aanwezigen

3. Verslag vorige Algemene Vergadering

4. Rekening 2014

5. Belastingen dienstjaar 2015

6. Begroting dienstjaar 2015

7. Verkiezing beheerraadsleden (grote helft 2015- 2021)

8. Werken

                a. Ruimingswerken

                b. Herinrichting Dommel aan de Molhemmolen

9. Frank Elsen: waterkwaliteitsverbetering in de waterlopen

10.Rondvraag