Algemene vergadering 02/04/2019 - 22/03/2019

Op dinsdag 2 april aanstaande gaat de Algemene Vergadering van de watering "De Dommelvallei" door om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum Den Tichel, Sint-Trudostraat 76 te Peer.
Iedere eigenaar vanaf 3 hectare grondbezit in het werkingsgebied van de watering heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Agenda:
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Naamafroeping van de aanwezigen
3. Verslag vorige Algemene Vergadering
4. Rekening dienstjaar 2018
5. Belastingen 2019
6. Begroting dienstjaar 2019
7. Verkiezingen
8. Schenking perceel aan watering
9. Werken 2019
• Ruimingen
• Bollisenbeek
• Holvensebeek
10. Rondvraag