Afscheid Michaël Vanbriel - 05/05/2015

Eind april namen we afscheid van Michaël Vanbriel, projectleider ‘Kempische landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer’.  Dit was een project in samenwerking met het agrobeheercentrum Eco².  Michaël blijft in dienstverband van het agrobeheercentrum Eco² en zal instaan voor de nazorg van dit project.  Wij danken hem voor zijn realisaties en inzet en wensen hem veel succes toe in zijn verdere loopbaan.