Dommel krijgt meer ruimte in natuurgebied - 21/09/2011

header

De Dommel is van oudsher een sterk kronkelende beek. In de jaren ’60 werd ze rechtgetrokken en veranderde de waterloop en de vallei sterk van uitzicht. Natuurlijke overstromingszones werden niet meer benut, de stroomsnelheid verhoogde en het probleem van wateroverlast verplaatst zich naar lagergelegen gebieden.

Een winterbed is een verbreding van de waterloop zodat bij hoge waterstand de bedding zal overstromen en als tijdelijke buffer functioneert. Met de aanleg van een 300 meter lang winterbed wil de watering niet alleen het natuurlijk karakter teruggeven aan de Dommel, maar ook een bijkomende bufferzone voorzien. Op die manier wordt het water langer vastgehouden en kunnen stroomafwaartse overstromingen voorkomen worden.

De werken worden financieel gesteund door de stad Peer, de provincie Limburg en de Vlaamse overheid.