Nieuwsbrief beekrandenbeheer - 16/08/2011

header beekranden

Het project ‘Beekrandenbeheer in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek’ is vandaag het grootste project van de watering De Dommelvallei. Beekranden kunnen worden gedefinieerd als bufferstroken van meestal 6 meter breed langs waterlopen in landbouwgebied. Aan de landbouwers die bereid zijn deze stroken niet te bemesten, er geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en ze op een latere datum te maaien, wordt een jaarlijkse vergoeding aangeboden via beheerovereenkomsten van de VLM. Ongeveer 70% van de beheerovereenkomsten perceelsrandenbeheer in onze regio werd afgesloten via bemiddeling van de watering De Dommelvallei.

Jaarlijks verschijnt er ook een nieuwsbrief specifiek over het project ‘Beekrandenbeheer’. In de editie van 2011 komt één van de deelnemende landbouwers aan het woord. Bovendien staan er ook artikels in over de effecten van beekranden, over moderne bouwpanelen met nestgelegenheid voor nieuwe stallen, over de Beekrandenborrel en zoveel meer.

Je kan hier de nieuwsbrief beekrandenbeheer 2011 downloaden.

Nieuwsbrief beekrandenbeheer 2011