Brenda Artz stagair bij de watering - 26/10/2011

Afgelopen drie weken was Brenda Artz te gast als stagair bij de watering. Zij is afkomstig van Bocholt en volgt Natuur en Groentechnische wetenschappen aan het Biotechnicum. De stage biedt haar een inzicht in het integraal waterbeheer en mogelijks ideeën die nuttig kunnen zijn voor haar verdere beroepskeuze.

De eerste stagedag hielp ze de arbeiders met de maaien van de waterlopen en stelde ze een kapvergunning op. De tweede stagedag verdiepte zij zich in de exotenproblematiek. Ze zocht informatie op het  internet en maakte fiches met foto’s en bestrijdingsmogelijkheden van de meest invasieve exoten. De derde stagedag hielp ze Annelies met de aanleg van beekranden.

We hopen dat Brenda op deze beperkte tijd toch wat opgestoken heeft over het beheer van de waterlopen  en wensen haar verder veel succes toe.