Werken vernatting natuurgebied ’t Plat gestart - 05/09/2011

header plat

Vandaag startte de watering met werkzaamheden in ’t Plat. Om verdroging en verzuring van dit natuurgebied tegen te gaan, wordt er via een aftakking van de Holvensebeek opnieuw beekwater naar dit reservaat geleid. De werken zullen ongeveer een week duren.

’t Plat is van oudsher een moerassig gebied, gelegen in de buurt van de bron van de Holvensebeek en omgeven door heide, bossen en akkers. Door haar unieke vegetatie en aangepaste wandelwegen is het een toeristische trekpleister in Overpelt.

In de jaren ‘60 werd de Holvensebeek rechtgetrokken, dieper gemaakt en omgelegd naar de rand van het ’t Plat. Het gebied werd daardoor afgesneden van het stomende beekwater en verdroogde deels.

De watering De Dommelvallei voert momenteel werken uit om het water van de Holvensebeek terug het gebied te laten vloeien.

Door een nieuwe stuw is het mogelijk om een gedeelte van het water van de Holvensebeek door de oorspronkelijke, deels nog zichtbare, loop in het natuurgebied te laten stromen. Stroomafwaarts van het natuurgebied komt het water terug in de huidige Holvensebeek. Zowel de instroomconstructie (stroomopwaarts) als de uitstroomconstructie (stroomafwaarts) zullen zo natuurlijk mogelijk gebouwd worden, zodat ze geen belemmering vormen voor vissen en andere waterdieren.

De werken worden financieel gesteund door de gemeente Overpelt, de provincie Limburg en de Vlaamse overheid.