Maaiwerken in Holven
Datum Status
Van 25/11/2019 tot 13/12/2019 Voltooid
Opgenomen in de planning
Waterloop Cat. Lengte Opmerkingen
Holvensebeek 2 4060
Gortenloop 2 2885
Gortenbuitenloop 3 756
Ongeklasseerde waterlopen 4 variabel