Maaiwerken in Grote Heide - Broeseind
Datum Status
Van 21/10/2019 tot 08/11/2019 Te doen
Van 21/10/2019 tot 08/11/2019 Te doen
Opgenomen in de planning
Waterloop Cat. Lengte Opmerkingen
Broeseinderloop 3 3382
Tisselrietloop

Haaienhoekloop

3

3

357

2627

Ongeklasseerde waterlopen 4
Weggrachten 6 Plaatselijk afvoer van maaisel voorzien
Niet opgenomen in de planning
Waterloop Cat. Lengte Opmerkingen
Dommel 1 2600 Waterbeheer door de Vlaamse Milieumaatschappij
Smommersloot 3 924 Handmatige ruiming door de gemeentearbeiders. Enkel de bovenloop – in het Hageven geen ruiming