Maaiwerken in Achel
Datum Status
Van 07/12/2021 tot 24/12/2021 Te doen
Opgenomen in de planning
Waterloop Cat. Lengte Opmerkingen
Stokkenloop 3 1954
Berginnerloop 3 1019
Wagerheideloop 3 1111
Pastoorsbeek 3 4226
Ondersloot

De Vliet

Beverbeekloop

3

2

2

797

4819

1411

Ongeklasseerde waterlopen 4 variabel
Niet opgenomen in de planning
Waterloop Cat. Lengte Opmerkingen
Warmbeek 1 7717 Waterbeheer door de Vlaamse Milieumaatschappij